Kokiai temai Marija skiria daugiausia dėmesio?
Kokios kategorijos buvo nustatytos?
Koks yra pradinis informacijos šaltinio rūšies pasirinkimo kriterijus?
Ar žinote, kokius šaltinius naudoti informacijai rasti?
Ar jums knygos ir tinklaraščiai yra geri šaltiniai, iš kurių galite rasti reikiamos informacijos?